In dit beroepscompetentieprofiel wordt het beroep zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (GV) beschreven. Het beroep van GV wordt afgebakend ten aanzien van andere beroepen en er wordt beschreven welke taken de gemiddelde beroepsbeoefenaar uitoefent. Daarnaast worden de competenties beschreven die nodig zijn om de beroepstaken van de GV vakkundig en met de nodige expertise te kunnen uitvoeren. footcare. is van mening dat dit beroepscompetentieprofiel dan ook het oriëntatiepunt moet zijn voor alle opleidingen die een professionele beroepsuitoefening beogen. Het beroepscompetentieprofiel van de GV werd door SERV opgemaakt en in april 2008 gepubliceerd.

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL