HET KWALITEITSLABEL IS VEEL MEER DAN ZOMAAR EEN PANCARTE. HET TOONT VOORAL DAT JE JE REGELMATIG BIJSCHOOLT EN HET VAK ERNSTIG NEEMT!

VOORWAARDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN HET KWALITEITSLABEL

Heb je het Kwaliteitslabel nog niet behaald en wens ook jij je te onderscheiden? Je kan het huidige label nu 2x per jaar aanvragen: indien de aanvraag ingediend is vóór 16 augustus 2024 (uiterste datum!) blijft het label gratis, maar verzendingskosten worden toegevoegd en wordt het in de loop van september bij jou geleverd. Indien je het label aanvraagt vóór 16 december 2024 (uiterste datum!), dan kan je dit zonder verzendingskosten afhalen op het Jaarcongres eind januari 2025.
Let wel: je Kwaliteitslabel is dan nog voor 2 jaar geldig in plaats van 3 jaar. Het Kwaliteitslabel vraag je aan via deze website.

Voorafgaande vereisten om het footcare. Kwaliteitslabel te kunnen aanvragen:
footcare. lid zijn tijdens het indienen van je aanvraag én lid zijn in het jaar van uitreiking
– geldig basisdiploma ‘gespecialiseerde voetzorg’ hebben of 5 jaar beroepsactiviteit aantonen als gespecialiseerd voetverzorger op basis van je KBO nummer.
– werkzaam zijn in België en zodoende ingeschreven zijn in de KBO met de NACEbel codes voor voetverzorgers (86xxxxx en/of 96xxxxx).

Waarom passen we het accreditatiesysteem aan voor het nieuwe label?
Bij de paramedische erkenning door middel van het aankomende KB, wordt er een regelgeving door de overheid opgelegd. Elke paramedicus moet een minimum aantal uren bijscholen per jaar kunnen bewijzen om het werkvisum te behouden. In het ontwerp KB voor de zorgpedicure zijn momenteel 10 uren bijscholing per jaar opgenomen. Aanvullend moet elke paramedicus de bijscholingsbewijzen digitaal bewaren en kunnen voorleggen bij een inspectie door de overheid.

Het footcare. accreditatiesysteem wordt aangepast aan de normen van de overheid: de accreditatie in uren in plaats van punten: 30 uren/3 jaar waarbij verschillende soorten vorming kunnen geaccrediteerd worden. Voor het huidige (2024-2026) én komende (2027-2029) Kwaliteitslabel kunnen beide attesten (punten en uren) door mekaar gebruikt worden.

HET KWALITEITSLABEL 2027-2029

Het nieuwe accreditatiesysteem om het label 2027-2029 te behalen – Waar moet je aan voldoen?

GROEP 1 – GV’s MET EEN DOOR DE OVERHEID ERKEND BASISDIPLOMA

30 uren relevante vorming over 3 jaar (01/01/2024 – 31/12/2026)

Worden geaccrediteerd:

 • Bijscholingen die aansluiten op de beroepsinhoud van de zorgpedicure zoals omschreven in het ontwerp KB – de effectieve lesuren
 • Congressen/symposia georganiseerd door gespecialiseerde voetverzorgers – max 6u bij live aanwezigheid en max 3u bij online evenement
 • Webinars – max 3u per webinar
 • Uitwerken/doceren van een bijscholing of een presentatie voor onze beroepsgroep of over onze beroepsgroep – per nieuw uitgewerkte bijscholing of lezing de effectieve duurtijd x2, max 12u in totaal per accreditatieperiode van 3 jaar
 • Uitwerken/publiceren van een beroepsgerelateerd artikel/casus – 3u per nieuwe publicatie, max 3 publicaties in totaal per accreditatieperiode van 3 jaar
 • Praktijkvervolmaking bij collega’s en interdisciplinaire partners (podologen, orthopedisch technologen, voetkliniek, …) – max 9u in totaal per accreditatieperiode van 3 jaar
 • Stagementor of begeleider van een voetverzorger of student voetverzorging – max 9 u in totaal per accreditatieperiode van 3 jaar
 • Jurylid in een examencommissie van GV’s bij een erkende opleidingsverstrekker – max 3u/examen, max 9u in totaal per accreditatieperiode van 3 jaar
 • Meewerken aan en volgen van beroepsgerelateerde vergaderingen (bv. van een beroepsvereniging, kringwerking paramedici, werkgroepen Diabetesliga, zetelen in een beroepscommissie, …) – max 3u/sessie, max 9u in totaal per accreditatieperiode van 3 jaar.

GROEP 2 – NET AFGESTUDEERDE GV’s MET EEN ERKEND BASISDIPLOMA

Kunnen instappen in het huidige label 2024-2026 op basis van hun erkend diploma* (hun diploma wordt éénmalig geaccrediteerd aan 30u).
Het Kwaliteitslabel is gratis mits afhaling op het Jaarcongres.

Voorwaarden 30 u vorming over 3 jaar zoals groep 1.

*diploma’s worden uitgereikt in erkende scholen van de diverse onderwijsnetten of koepels:

 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV)
 • Onderwijs steden en gemeenten (OVSG)
 • Provinciaal Onderwijs (POV)
 • Gemeenschapsonderwijs (GO!)
 • Syntra (verschillende vestigingen in Vlaanderen)

 

GROEP 3 – GV’s ZONDER ERKEND BASISDIPLOMA

Minstens 5 jaar praktijkervaring aantonen

Aan de hand van hun ondernemings-nummer én 30 uren vorming over 3 jaar aantonen zoals groep 1.

HOE HET KWALITEITSLABEL 2027-2029 AANVRAGEN?

Vanaf nu alle bewijzen van je vorming (eventueel online) bijhouden.
Heb je 30 uren relevante vorming, dan kan je het label 2027-2029 in 2026 digitaal aanvragen, ten laatste vóór 16/12/2026.

TIP

Klik hier om een uniform footcare. accreditatiedocument te downloaden dat je kan meenemen of doorsturen naar je opleidingsverstrekker.
Het footcare. document kan digitaal ingevuld en ondertekend worden.