footcare. heeft volgende doelstellingen:

  • het behartigen van de belangen van de gespecialiseerde voetverzorger,

  • het vertegenwoordigen van de beroepsgroep van gespecialiseerde voetverzorgers in diverse overlegorganen, met de overheid, met andere beroepsfederaties en met andere zorgverstrekkers

  • het fungeren voor de beroepsgroep van gespecialiseerde voetverzorgers als aanspreekpunt voor de overheid, andere beroepsfederaties en andere zorgverstrekkers.

  • het informeren over beroeps-, administratieve en andere wettelijke aspecten,

  • het meewerken aan en het organiseren van de kwalitatieve navorming via publicaties (online/print) en congressen (fysiek/webinar),

  • het profileren van de gespecialiseerde voetverzorger in de zorgsector door middel van o.a. het Kwaliteitslabel,

  • het dynamisch activeren van interdisciplinaire samenwerking met andere zorgverstrekkers,

  • het begeleiden van de zorgvragers en aanbieden van gratis informatie over het beroep alsook een gebruiksvriendelijke tool om jou als gespecialiseerde voetverzorger te lokaliseren.