WAAR STAAT footcare. VOOR?

footcare. vzw, de Belgische beroepsvereniging gespecialiseerde voetverzorgers is een door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO (HRZKMO) en is tevens een erkende vereniging die Unizo en UCM geassocieerd is.

footcare. behartigt al meer dan 25 jaar de belangen van haar leden, de gespecialiseerde voetverzorgers.

footcare. heeft volgende doelstellingen:

  • het behartigen van de belangen van de gespecialiseerde voetverzorger,

  • het vertegenwoordigen van de beroepsgroep van gespecialiseerde voetverzorgers in diverse overlegorganen, met de overheid, met andere beroepsfederaties en met andere zorgverstrekkers

  • het fungeren voor de beroepsgroep van gespecialiseerde voetverzorgers als aanspreekpunt voor de overheid, andere beroepsfederaties en andere zorgverstrekkers.

  • het informeren over beroeps-, administratieve en andere wettelijke aspecten,

  • het meewerken aan en het organiseren van de kwalitatieve navorming via publicaties (online/print) en congressen (fysiek/webinar),

  • het profileren van de gespecialiseerde voetverzorger in de zorgsector door middel van o.a. het Kwaliteitslabel,

  • het dynamisch activeren van interdisciplinaire samenwerking met andere zorgverstrekkers,

  • het begeleiden van de zorgvragers en aanbieden van gratis informatie over het beroep alsook een gebruiksvriendelijke tool om jou als gespecialiseerde voetverzorger te lokaliseren.

MISSIE

footcare. ondersteunt en vertegenwoordigt alle Belgische of in België werkende gespecialiseerde voetverzorgers en behartigt in een zo ruim mogelijke context hun belangen.

VISIE

footcare. handelt pro-actief ten gunste van de gespecialiseerde voetverzorger en zet hiervoor de nodige stappen in overleg met de overheid, andere beroepsfederaties, andere zorgverstrekkers, enz.

WAARDEN

footcare. stelt het belang van de gespecialiseerde voetverzorger en de interdisciplinaire samenwerking voorop om de zorgvrager zo efficiënt en goed mogelijk verder te kunnen helpen.

Dit alles verwezenlijken we vooral door:

> het organiseren van de beroepsgroep van de gespecialiseerde voetverzorgers met de bedoeling deze te vertegenwoordigen in overlegorganen met overheid en andere zorgverstrekkers

> de verdere integratie van de gespecialiseerde voetverzorgers in de thuiszorg

> de navorming van deze beroepsgroep te organiseren door het uitgeven van publicaties, het inrichten van congressen en cursussen in verband met voetverzorging.

Deze doelstellingen proberen wij te concretiseren door te werken aan het bekomen van de officiële erkenning en reglementering van het beroep van gespecialiseerd voetverzorger.

footcare. heeft als erkende beroepsfederatie voor gespecialiseerde voetverzorgers mandaten in diverse overlegplatforms bij o.m. de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, FOD Economie, FOD Financiën, FOD Zelfstandigen, Middenstand en KMO, de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, de Vlaamse en Waalse overheid en de commissie van de Diabetische voet.

In april 2008 werd door de SERV een beroepscompetentieprofiel van de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger uitgewerkt (publicatie 1306). Dit beroepscompetentieprofiel ligt in het verlengde van het beroepsprofiel dat door footcare. opgemaakt werd. footcare. is van mening dat dit beroepscompetentieprofiel een correct beeld geeft van het takenpakket en de competenties van de zelfstandig gespecialiseerde voetverzorger.

In dit beroepscompetentieprofiel wordt het beroep zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (GV) beschreven. Het beroep van GV wordt afgebakend ten aanzien van andere beroepen en er wordt beschreven welke taken de gemiddelde beroepsbeoefenaar uitoefent. Daarnaast worden de competenties beschreven die nodig zijn om de beroepstaken van de GV vakkundig en met de nodige expertise te kunnen uitvoeren.

Aan het actuele beroepsprofiel verbinden we het Kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen, … Voor de zorgvragers zal het Kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden bij een degelijk opgeleide voetverzorger.

Door het uitgeven van het vakblad footcare.news. In het vakblad brengen wij u 4x per jaar beroepsgerelateerde artikels van eigen medewerkers of gepubliceerd met de bereidwillige medewerking van derden, organisaties of verenigingen. Via het tijdschrift houden wij u ook op de hoogte van de diverse activiteiten op het vlak van de voetverzorging en de bijscholingen georganiseerd door de verschillende erkende onderwijsinstellingen.

Ook uw steun kunnen we gebruiken…
Samen staan we immers sterker!

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL

BESTUURSORGAAN footcare. vzw

Annick Pauwels
Voorzitter, opleidingen, lid Algemene Vergadering (AV) & Bestuursorgaan (BO)
voorzitter@footcare.news

Tatiana Colson (F)
Vice-voorzitter, verantwoordelijke Wallonië-Brussel, lid AV & BO
vice-voorzitter@footcare.news

Kimberley Eecloo
Secretaris, lid AV & BO
secretaris@footcare.news

Chris Peetermans
Penningmeester, verantwoordelijke sponsoring, ledenbeheer, lid AV & BO
penningmeester@footcare.news

Greet D’Eer
Hoofdredactie vakblad, lid AV & BO
vakblad@footcare.news

Sien Torfs
medewerker ledensecretariaat, lid BO
ledensecretariaat@footcare.news

Kim Baetens
medewerker ledensecretariaat, lid BO
ledensecretariaat@footcare.news

medewerker opleidingen
vragen@footcare.news

Diane Grauwels
medewerker Kwaliteitslabel, lid BO
kwaliteitslabel@footcare.news

Lena Bigelow
medewerker lidkaarten, lid BO

Dr. Ann-Sophie Meul
Lid AV

Bart Vandendriessche
Lid AV

Betty Waterschoot
Lid AV

(F) – Franstalig

ADVISEURS

Daniel Collette (podoloog)

Dr. Annemie Galimont-Collen (dermatoloog)

Dr. Ann-Sophie Meul (huisarts)

Olivier Meul (kinesitherapeut)