MISSIE

footcare. ondersteunt en vertegenwoordigt alle Belgische of in België werkende gespecialiseerde voetverzorgers en behartigt in een zo ruim mogelijke context hun belangen.

VISIE

footcare. handelt pro-actief ten gunste van de gespecialiseerde voetverzorger en zet hiervoor de nodige stappen in overleg met de overheid, andere beroepsfederaties, andere zorgverstrekkers, enz.

WAARDEN

footcare. stelt het belang van de gespecialiseerde voetverzorger en de interdisciplinaire samenwerking voorop om de zorgvrager zo efficiënt en goed mogelijk verder te kunnen helpen.

Dit alles verwezenlijken we vooral door:

> het organiseren van de beroepsgroep van de gespecialiseerde voetverzorgers met de bedoeling deze te vertegenwoordigen in overlegorganen met overheid en andere zorgverstrekkers

> de verdere integratie van de gespecialiseerde voetverzorgers in de thuiszorg

> de navorming van deze beroepsgroep te organiseren door het uitgeven van publicaties, het inrichten van congressen en cursussen in verband met voetverzorging.

Deze doelstellingen proberen wij te concretiseren door te werken aan het bekomen van de officiële erkenning en reglementering van het beroep van gespecialiseerd voetverzorger.

 

footcare. heeft als erkende beroepsfederatie voor gespecialiseerde voetverzorgers mandaten in diverse overlegplatforms bij o.m. de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, FOD Economie, FOD Financiën, FOD Zelfstandigen, Middenstand en KMO, de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, de Vlaamse en Waalse overheid en de commissie van de Diabetische voet.

In april 2008 werd door de SERV een beroepscompetentieprofiel van de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger uitgewerkt (publicatie 1306). Dit beroepscompetentieprofiel ligt in het verlengde van het beroepsprofiel dat door footcare. opgemaakt werd. footcare. is van mening dat dit beroepscompetentieprofiel een correct beeld geeft van het takenpakket en de competenties van de zelfstandig gespecialiseerde voetverzorger.

In dit beroepscompetentieprofiel wordt het beroep zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (GV) beschreven. Het beroep van GV wordt afgebakend ten aanzien van andere beroepen en er wordt beschreven welke taken de gemiddelde beroepsbeoefenaar uitoefent. Daarnaast worden de competenties beschreven die nodig zijn om de beroepstaken van de GV vakkundig en met de nodige expertise te kunnen uitvoeren.

Aan het actuele beroepsprofiel verbinden we het Kwaliteitslabel. Hiermee willen we als beroepsvereniging de gespecialiseerde voetverzorgers in de gezondheidssector profileren en positioneren ten aanzien van de andere zorgverstrekkers zoals podologen, verpleegkundigen, artsen, … Voor de zorgvragers zal het Kwaliteitslabel een garantie vormen dat ze behandeld worden bij een degelijk opgeleide voetverzorger.

Door het uitgeven van het vakblad footcare.news. In het vakblad brengen wij u 4x per jaar beroepsgerelateerde artikels van eigen medewerkers of gepubliceerd met de bereidwillige medewerking van derden, organisaties of verenigingen. Via het tijdschrift houden wij u ook op de hoogte van de diverse activiteiten op het vlak van de voetverzorging en de bijscholingen georganiseerd door de verschillende erkende onderwijsinstellingen.

Ook uw steun kunnen we gebruiken…
Samen staan we immers sterker!