Het Kwaliteitslabel is véél meer dan een pancarte aan de voordeur of in de praktijk. Het toont vooral aan de zorgvrager dat ik me regelmatig bijschool en het vak ernstig neem!

WAAR STAAT HET KWALITEITSLABEL VOOR?

Het aan de leden voorbehouden Kwaliteitslabel staat voor de kwaliteit van de zorg die de gespecialiseerd voetverzorger verleent. Zo wordt u snel en eenvoudig (h)erkend door zorgvragers en medische professionelen. De gepersonaliseerde pancarte dient driejaarlijks hernieuwd te worden.

ALS LID HET KWALITEITSLABEL AANVRAGEN?

De procedure voor het aanvragen van uw gepersonaliseerd Kwaliteitslabel is eenvoudig. Ingelogd kan je op onderstaande knop klikken voor het beheer van je Kwaliteitslabel.

LOG IN

VOORWAARDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN HET KWALITEITSLABEL

HET KWALITEITSLABEL 2024-2026

Accreditatiesysteem
Om het volgende Kwaliteitslabel 2024-2026 te behalen moet je bijscholingen volgen à rato van 100 accreditatiepunten in de periode 2021 tot half december 2023.

In het accreditatiesysteem maken we een onderscheid tussen de gespecialiseerde voetverzorgers die reeds zelfstandig waren vóór 2018 en GV’s die zich pas zelfstandig vestigen vanaf 2018. Dit onderscheid moeten we maken omdat sinds 2018 de vestigingswet door de Vlaamse regering, onder druk van Europa, afgeschaft is en er wettelijk gezien geen beroepsbekwaamheid meer vereist wordt om zich te vestigen als gespecialiseerd voetverzorger. Het is dus aan de beroepsvereniging om de zorgvragers duidelijk te maken welke gespecialiseerde voetverzorgers opgeleid zijn volgens het ‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’, opgesteld door de SERV in 2008 (zie footcare.news of SERV.be) en wie géén erkende opleiding volgde.

Deze situatie zal automatisch opgelost worden door de paramedische erkenning van de gespecialiseerde voetverzorger maar in afwachting van neemt footcare. haar verantwoordelijkheid om zorgvragers te informeren over gespecialiseerde voetverzorgers die beschikken over een footcare. Kwaliteitslabel.

Voor voetverzorgers die gevestigd waren voor 2018 zijn er geen wijzigingen ten opzichte van ons vorig systeem.

Groep 1: Gespecialiseerde voetverzorgers (GV’s) die reeds gevestigd waren voor 2018, moeten 100 accreditatiepunten verzamelen in een periode van drie jaar. De huidige periode loopt van januari 2021 tot 15 december 2023. Het systeem van accreditatie blijft voor hun onveranderd.

Verschillende vormen van bijscholingen worden geaccrediteerd:

› Bijscholingen en workshops die passen bij of aansluiten op het beroepscompetentieprofiel van de gespecialiseerde voetverzorger 20 punten per sessie van drie uur. Langdurige opleidingen (meer dan 15 uur): 100 punten

› Congressen en symposia georganiseerd voor voetverzorgers 20 punten per congres

› Online-bijscholingen en webinars 10 punten per sessie deelnamebewijs voor te leggen; 20 punten per sessie met examen deelnamebewijs voor te leggen.

Eenvoudige procedure!

Vraag je voor het eerst het Kwaliteitslabel aan? Vergeet niet als eerste je geldig diploma aan te leveren. Is je geldig diploma reeds in ons bezit? Dan hoef je dit niet opnieuw aan te leveren.

Diploma en attesten van geaccrediteerde bijscholing kan je aanleveren via je ledenpagina op de website.

Heb je 100 punten behaald dan wordt dit nagekeken en indien OK, kan je, eveneens via de website, het Kwaliteitslabel en eventuele extra aanvragen.

Een blanco attest kan je hier downloaden en laten invullen door de opleidingsverstrekker.

 

Groep 2: Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich vestigen vanaf 2018
› Gespecialiseerde voetverzorgers met een GV-diploma dat afgestemd is op het beroepscompetentieprofiel van de GV en erkend door de Vlaamse overheid. Op basis van hun diploma kan in eerste instantie het lopende kwaliteitslabel aangevraagd en verkregen worden. Om het kwaliteitslabel in de toekomst te behouden moeten 100 accreditatiepunten verzameld worden, net zoals groep 1.

*Diploma’s worden uitgereikt in erkende scholen van de diverse koepels, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten), POV (provinciaal onderwijs), GO (gemeenschapsonderwijs) en de Syntra.

› Gespecialiseerde voetverzorgers die géén erkend diploma hebben zoals hierboven beschreven, zullen na het behalen van hun diploma eerst vijf jaar praktijkervaring moeten kunnen aantonen aan de hand van hun ondernemersnummer en daarbovenop 100 accreditatiepunten moeten behalen.